На колко години трябва да съм за да мога да поръчам такъв вид услуга?

За да поръчаш такава услуга трябва да си на минимум 18г.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *